Ekonomi biliminin yanı sıra Türkiye ve İstanbul ekonomileriyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel-akademik ve mesleki çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları kamuoyuyla ilgililerin bilgilerine sunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek sağlamak, onlarla işbirliği yapmak Derneğimizin temel amacını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, kuruluşundan bugüne Derneğimiz tarafından yapılan araştırma ve yayınlar aşağıda yer almaktadır: