İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD), bir grup akademisyen ve profesyonel tarafından 2010 yılı başında İstanbul'da kurulmuştur.

İEAD, ekonomi biliminin yanı sıra Türkiye ve İstanbul ekonomileriyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel-akademik ve mesleki çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları kamuoyuyla ilgililerin bilgilerine sunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek sağlamak, onlarla işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

Bu çerçevede; bilimsel-akademik ve mesleki faaliyet, araştırma ve yayınların yanında, güncel konularda da araştırmalar ve yayınlar yapmakta, bu amaçla konferans, panel ve toplantılar düzenlemekte, kamuoyuna açıklamalar yapmaktadır. Diğer yandan, belirtilen konularda araştırma ve yayın yapan, konferans ve toplantı düzenleyen kişi ve kuruluşları desteklemekte ve onlarla işbirliği yapmaktadır.